KÜLDETÉS

"Küldetésünk, hogy az európai uniós csatlakozás lehetőségeinek kiaknázásában segítsük magyar vállalatokat és önkormányzatokat, ezzel hozzájáruljunk hazánk európai felzárkózásához."

CÉLUNK

"Ügyfeleink sikere egyben cégünk sikerének kulcsa."

Hisszük, hogy a versenyképes vállalkozás fejlődéséhez az Európai Unió által kínált pályázati lehetőségek is nagymértékben hozzájárulnak. Célunk, hogy ügyfeleinket hozzásegítsük ezen lehetőségek maximális kihasználásához.

2004. májusától hazánk vállalkozásai és non-profit intézményei előtt megnyílt a lehetőség az Európai Unió pénzeinek felhasználására. Az Európai Uniós fejlesztési pénzek lehívásához, mint cég, bizonyítani kell a szakmai felkészültséget és versenyképességet. Amennyiben számítanak a Strukturális Alapok finanszírozására, illeszkedniük kell a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Operatív Programjaik céljaihoz is.

Ügyfeleink sikeres pályázókká válása fontos része az Európai Uniós integrációs folyamatnak. Együttműködésünkkel, összefogással, közös gondolkodással, tervezéssel tudjuk csak biztosítani az Európai Uniós pénzforrások optimális lehívását.

Amint a megfelelő erőforrások (tőke, emberi erőforrás, infrastruktúra) bizonyíthatóan rendelkezésre állnak, és egy konkrét, jól felépített projekt kidolgozásra került, az Európai Uniós forrásokra való pályázás lehetségessé válik. A projekt ötleteknek pénzügyi, gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból megalapozottnak kell lenniük. Ennek érdekében a projektek kidolgozása során egy sor formai és tartalmi követelménynek is kell eleget tenni.

Legfőbb feladatunk, hogy a hazai vállalkozások - cégünk komplex szolgáltatási csomagja révén - olyan erős szakmai alapokon nyugvó minőségi tanácsokhoz jussanak, melyek átfogóan és érdemben segítenek fejlődésük dinamikusabbá tételéhez.