PPP Tanácsadása

"Értéket a pénzért" (Value for Money)

A PPP (Public-Private-Partnership) a Köz- és Magánszféra Együttműködésének rövidítése angolul.

Minden olyan együttműködési formát (joint venture, partnerség, közös vállalat, szolgáltatás outsource stb.) ide sorolunk, ahol a versenyszféra és a közszféra között szorosabb, szerződéses kapcsolat jön létre. Az ilyen típusú kapcsolatok akkor kezdődnek el, amikor az állami oldal felismeri, hogy bizonyos állami feladatokat a versenyszféra hatékkonyabban tud ellátni.

Az együttműködés célja ezért is az, hogy az állam a legmegfelelőbb, érdekeit figyelembevevő minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani az állampolgároknak a versenyszféra bevonásával.

Sokféle formája létezik még az olyan nagy volumenű együttműködéseknek, mint például autópálya-szolgáltatás. Ezek jellemzője, hogy hosszútávra szólnak (20-50 év).

Mind az állami oldalnak körültekintően kell eljárnia egy-egy ilyen szerződés létrejöttekor, mind pedig a versenyszférának.

Cégünk - szakemberei révén - mindkét oldalon rendelkezik tapasztalattal, és partnerhálózatunk révén teljeskörűen meg tudunk felelni ügyfeleink igényeinek.

Szolgáltatásunk kiterjed többek között az alábbi területekre:

  • projektcég létrehozása
  • kockázatkezelési mátrix elkészítése
  • közbeszerzési tanácsadás
  • szerződés előkészítés
  • finanszírozás szervezés
  • előterjesztések elkészítése
  • PSC számítás (Public Sector Comparator)
  • kivitelezés szervezés
  • projekt adminisztráció