Szolgáltatások

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS STRUKTURÁLIS ALAP ISMERETEK

A projektek megvalósítása nemcsak szándék és pénzügyi forrás kérdése, a projekteket szakszerűen kell megtervezni és végrehajtani is. A projektek sikeres finanszírozásához és megvalósításhoz, valamint a banki és állami források bevonásához a lobbierő mellett szaktudás is szükséges a megfelelő porojektdokumentáció elkészítéséhez. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző projektmenedzsment, EU strukturális alap (költség-haszon elemzés, integrált városfejlesztési stratégia, projektbírálat stb.) módszertanok ismerete, melyek egyaránt fontosak pályázók, pályázatkiírók és -elbírálók számára.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS ÉS PROGRAMÉRTÉKELÉS

Magyarország 2007-2013 között mintegy 8000 milliárd Ft támogatáshoz jut az Európai Unió regionális politikájának keretében. Az összeg kiegészítve a hazai költségvetési hozzájárulással és a magánszerktornak a projektekhez adott önerejével akár a teljes GDP növekés 10%-ra is hatással lehet. Ekkora mennyiségű pénz szakszerű és határidőre történő elköltése a hazai intézményrendszer számára is kiemelkedően nehéz feladat. A tét nagy, a források hatékony felhasználása európai felzárkózásunk kulcsa lehet, amíg a felelőtlen felhasználás harmadrangú, periférikus országgá süllyesztheti hazánkat. A források hatékony felhasználásához nyújtanak segítséget a kialakult módszertanokon alapuló intézmény- és programértékelések (ex-ante, mid-term, ex-post és egyéb tematikus értékelések).

Szolgáltatásaink: