Monitorovanie vypísania grantov

Službu monitorovania vypísania grantov je možné využívať prostredníctvom informačných listov následne po registrácii. Popri tom poskytujeme možnosť vlastného vyhľadávania v našej databáze grantov, čo si registráciu nevyžaduje.

Informačné listy o aktuálnych grantoch zasielame klientom v pravidelných mesačných intervaloch.   

V prípade, že dôjde k vypísaniu nového grantu zo záujmových oblastí, ktoré ste vyznačili, budeme vás následne informovať prostredníctvom e-mailu.