Poradenstvo pri spracovávaní žiadostí o poskytnutie grantu

V prípade, že okrem zostavenia materiálov potrebných k žiadosti o poskytnutie grantu má náš klient záujem aj o iné odborné poradenstvo, sú mu k dispozícii naši odborní poradcovia. Služby poskytujeme v rozsahu:

 • Vypracovanie projektu na základe projektového zámeru
 • Projektové plánovanie, výber konkrétneho grantu
 • Preverenie možnosti získania grantovej podpory
 • Project Cycle Management
 • Návrh rozpočtu a plánovanie zdrojov
 • Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
 • Plány obchodného rozvoja
 • Analýza ziskov
 • Analýza rizík
 • Spracovanie štúdií uskutočniteľnosti
 • Vypracovanie žiadosti o poskytnutie grantu